„Zakup foteli kinowych” nr referencyjny P-3/2017

Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza Przetarg Nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn: „Zakup foteli kinowych” nr referencyjny P-3/2017

 

Dokumentacja przetargu do pobrania:

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SWIZ

Załącznik nr 2 do SWIZ

Załącznik nr 3 do SWIZ

Załącznik nr 4 do SWIZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 15.11.2017R.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 16.11.2017R.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.11.2017R.

 

 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 20.11.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 24.11.2017R.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wytworzył: Katarzyna Jaroszewska
Data informacji: 2017-11-10 15:14:18
Opublikował: Katarzyna Jaroszewska
Data publikacji: 2017-11-10 16:17:33
Odsłon: 2561
Dziennik zmian