"Dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego w ramach zadania „KONTYNUACJA MODERNIZACJI NAGŁOŚNIENIA KINA „ŚWIT" PRZY UL. WYSOCKIEGO 11, 03-371 WARSZAWA - NR P-2/2018”

Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza Przetarg Nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn: "Dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego  w ramach  zadania „KONTYNUACJA  MODERNIZACJI   NAGŁOŚNIENIA KINA „ŚWIT"   PRZY UL. WYSOCKIEGO 11, 03-371 WARSZAWA - NR P-2/2018”

Dokumentacja przetargu do pobrania:

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SWIZ

Załącznik nr 2 do SWIZ

Załącznik nr 3 do SWIZ

Załącznik nr 4 do SWIZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

Załącznik nr 6 do SWIZ

Załącznik nr 7 do SWIZ

Załącznik nr 8 do SWIZ

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 12.07.2018r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 18.07.2018r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Wytworzył: Katarzyna Jaroszewska
Data informacji: 2018-07-09 12:44:40
Opublikował: Katarzyna Jaroszewska
Data publikacji: 2018-07-09 15:08:49
Odsłon: 1947
Dziennik zmian