„Zakup projektora cyfrowego” nr referencyjny P-2/2017

Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza Przetarg Nieograniczony o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn: „Zakup projektora cyfrowego” nr referencyjny P-2/2017

 

Dokumentacja przetargu do pobrania:

ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SWIZ

Załącznik nr 2 do SWIZ

Załącznik nr 3 do SWIZ

Załącznik nr 4 do SWIZ

Załącznik nr 5 do SWIZ

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 15.11.2017R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wytworzył: Katarzyna Jaroszewska
Data informacji: 2017-11-07 13:28:02
Opublikował: Katarzyna Jaroszewska
Data publikacji: 2017-11-07 14:37:47
Odsłon: 2430
Dziennik zmian